EKUP, s.r.o.

EKUP, s.r.o.

Duchnovičovo nám. 1
080 01 Prešov
IČO: 36512478
DIČ: 2022116954

Informácie o kancelárii EKUP, s.r.o.

vedenie účtovníctva v organizačné, ekonomické a účtovné poradenstvo v podnikateľské poradenstvo

 

Naša spoločnost má dlhú tradíciu a skúsenosti z mnohých oblastí podnikateľskej sféry – od obchodných až po najrôznejšie výrobné spoločnosti – a od roku 1990 poskytuje komplexné služby v oblasti ekonomiky niekoľkým desiatkam klientov.

Portfólio služieb:
• vedenie jednoduchého účtovníctva
• vedenie podvojného účtovníctva
• spracovanie miezd včítane vyhotovenia mesačných výkazov pre poisťovne, mzdových listov a ostatných podkladov – prihlášky, odhlášky, registrácia
• vyhotovenie daňových priznaní DPH a štatistických výkazov
• elektronická komunikácia s orgánmi štátnej správy (Intrastat, Súhrnný výkaz pre DPH atď.)
• zastupovanie pred správcom dane
• vyhotovenie daňových priznaní dane z príjmu pre právnické a fyzické osoby
• ekonomické a finančné poradenské služby

 

S kým môžete prísť do kontaktu?

Mária Plchová,

mob.: 0903 642 416

e-mail: ekup@zoznam.sk

 

Cena za služby EKUP, s.r.o.

Na základe cenníka služieb pripravujeme cenové ponuky individuálne po konzultácii s potencionálnym klientom a posúdení obchodného prípadu.

 

Kde nás nájdete?